กลับสู่หน้า thaiairways.com
EN | ภาษาไทย
เรียน ลูกค้าออนไลน์ของการบินไทย

สิทธิพิเศษเมื่อซื้อบัตรโดยสาร ไป-กลับ ในเส้นทางจากกรุงเทพฯ- ญี่ปุ่น (ซัปโปโร, นาริตะ, ฮาเนดะ, นาโกยา, ฟูกูโอกะ และโอซากา) ผ่าน thaiairways.com รับสิทธิ์ซื้อ Pocket Wi-Fi แบบ Unlimited ในราคา 99 บาท / วัน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเป็น ภาษาอังกฤษ พร้อมเตรียมหมายเลข ใช้หมายการสำรองที่นั่ง (PNR) สำหรับรับสิทธิพิเศษนี้
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ Pocket Wi-Fi กรุณาติดต่อ +81-3-6632-9377 (วันจันทร์ – ศุกร์ 8:00-17:00)
E-mail: wihotg@telecomsquare.co.jp
ระยะเวลาที่เช่า
*สถานที่รับ:
*วันที่กลับมาถึง:
*วันออกเดินทาง: *วันที่กลับมาถึง:   รวม  วัน
เที่ยวบินที่ออกเดินทาง: เที่ยวบินที่กลับ:
แผนการใช้งาน
*ปลายทาง1:
ค่าประกัน: 50 บาท/วัน
ค่าชดเชยจะถูกเรียกเก็บในกรณีที่อุปกรณ์เสียหายหรือสูญหาย ประกันจะครอบคลุม 70% ของค่าชดเชย

ค่าชดเชย
มีประกัน: 3,000 บาท
ไม่มีประกัน: 10,000 บาท
อุปกรณ์เสริม(กล่องเคส / สาย USB / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ / หัวเปลี่ยนปลั๊ก):THB 500
ข้อมูลผู้เช่า
*จำเป็นต้องระบุข้อมูล
*ชื่อเต็ม: ชื่อจริง: นามสกุล: กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
*รหัสไปรษณีย์:
*ที่อยู่:
*หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้:
*อีเมล:
*ยืนยันอีเมลอีกครั้ง:
*ใช้หมายการสำรองที่นั่ง (PNR):
ข้อมูลผู้ใช้      คนเดียวกับผู้เช่า
*ชื่อเต็ม: ชื่อจริง: นามสกุล: กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ
*รหัสไปรษณีย์:
*ที่อยู่:
*หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้:
*อีเมล:
ข้อตกลง
วิธีการชำระเงิน
*วิธีการชำระเงิน:
บัตรเครดิต
หากไม่ได้รับการยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ
Royal Orchid Plus Member ID:
รหัสโปรโมชั่น :
(ถ้ามี)
รหัสหน่วยงาน:
(ถ้ามี)
ความคิดเห็น:
รหัสความปลอดภัย: